EU fonds

EU Fond 2020

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-ova kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT-2)

Referentna oznaka KK.03.2.1.19.0589
Naziv projekta Unaprjeđenje razvoja video igara kroz primjenu IKT rješenja
Pine Studio d.o.o. za računalno programiranje
Katančićeva 28, 10430, Samobor, Hrvatska
OIB 05437341710

Referentna oznaka KK.03.2.1.19.0589
Naziv projekta Unaprjeđenje razvoja video igara kroz primjenu IKT rješenja
Pine Studio d.o.o. za računalno programiranje
Katančićeva 28, 10430, Samobor, Hrvatska
OIB 05437341710

Opis projekta
Projektom “Unaprjeđenje razvoja video igara kroz primjenu IKT rješenja” poduzeće Pine Studio d.o.o. iz Samobora ulaže u nabavku računalne opreme, programa te ostale informatičke opreme. Opći cilj projekta je unaprjeđenje poslovnih procesa u djelatnosti programiranja video igara u svrhu jačanja tržišne pozicije te povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća primjenom informacijsko-komunikacijskih rješenja.

Cilj projekta
Ponajprije i najvažnije nabaviti licence za rad u određenim programima koji su standard za industriju korisnika. Radi se u licencama za rad u programima Zbrush, Photoshop, Painter, Designer te Adobe paketa.

Opis projekta
Opći cilj projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Pine studio d.o.o., kroz ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i unapređenje pružanja usluga u računalnom programiranju. Projektom se rješava problem smanjenje konkurentnosti tvrtke Pine studio d.o.o. zbog nepostojanja napredne informacijsko-komunikacijske opreme za razvoj i testiranje video igara, softvera Unity plus za razvoj video igara do 7 korisnika i nedostatnu opremljenost prostora postojeće poslovne jedinice. Provedbom projekta tvrtka će zaposliti dva nova djelatnika, povećati prihode od prodaje i udio privatnih ulaganja. Ciljana skupina projekta na prvom su mjestu su zaposlenici. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti novi i kvalitetniji proizvod, te bržu isporuku istoga.

Kontakt osoba Vladimir Koščica, +385 (0)95 555 9898
Kontakt adresa elektroničke pošte vladimir@pinestudio.com
Dodatne informacije o financiranju iz EU fondova mogu se pronaći na www.strukturnifondovi.hr